Start Nürnberger-Christkind-Christkindlesmarkt-CTZ-Odufroehliche-de Nürnberger-Christkind-Christkindlesmarkt-CTZ-Odufroehliche-de

Nürnberger-Christkind-Christkindlesmarkt-CTZ-Odufroehliche-de

Nachfolgerin gesucht: Das Nürnberger Christkind regiert stets zwei Jahre lang den Nürnberger Christkindlesmarkt (Foto: Steffen Oliver Riese / CTZ)

Nachfolgerin gesucht: Das Nürnberger Christkind regiert stets zwei Jahre lang den Nürnberger Christkindlesmarkt (Foto: Steffen Oliver Riese / CTZ)